KENTSEL DÖNÜŞÜM

İzmir Belediyesi 5393 sayılı kanununun 73. Maddesi kapsamında yapılmakta olan Kentsel dönüşüm, Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanmakta olup kentsel dönüşümün amacı proje alanlarının gelecekte üstleneceği kentsel roller doğrultusunda, sağlıklı, güvenli ve modern yapılarla, kentsel mekan standartlarında yaşam alanları oluşturulmasıdır.

Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında 6306 Sayılı Kanuna göre kentsel dönüşüm, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmesidir. Kanun, Türkiye’nin her tarafındaki kent ve köylerdeki ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların, devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç-vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan ya da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere tespit edilen alanlar uygulama alanı olarak adlandırılır. Rezerv ise yapı alanını ifade eder.

Yerinde Dönüşüm Ve Bina Güçlendirme 

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan müstakil, depreme dayanıklı olmayan bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesine “yerinde dönüşüm” denir. Bina güçlendirme ise bir yapının olası bir depreme karşı dayanıklı hale getirilmesidir. Binanın yıkılıp yeniden yapımının alternatifidir.

Binanın Riskli Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Bir binanın riskli olup olmadığı bakanlıktan ruhsat almış olan risk tespit kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Bu konuda hazırlanan bir yönetmelik 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu yönetmeliğe göre, binanın ekonomik ömrü dolmuşsa ya da bina depremde yıkılma veya ağır hasar alma riski taşıyorsa, bu bina riskli olarak kabul edilir. Risk tespitini binada pay sahibi olanlardan herhangi biri yaptırabilir. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu Kararı ile rezerv veya uygulama alanı olarak ilan edilen yerlerdeki binalar da riskli sayılmaktadır. Bu alanlarda binanın riskli olup olmadığı konusunda mal sahipleri başvurmazsa, bu tespit bakanlık veya belediye tarafından yapılmaktadır.

Risk Tespitinden Sonra Yapılacaklar Nelerdir?

Binanız “riskli yapı, riskli alan, rezerv alanı” grubuna giriyorsa binanız yıkılacaktır. Risk tespitine karşı mal sahipleri 15 gün içinde itiraz edebilir. Bu konuda bilirkişi heyetinin verdiği karara karşı yargı yoluna başvurulabilir. Risk tespitinin kesinleşmesinden sonra bina sahiplerine binanın yıktırılması için 60 gün süre verilmektedir.

Bu süre içinde bina yıktırılmazsa, yıkım kamu eliyle yapılmakta ve yıkım masrafları bina sahibinden istenmektedir. Bu durumda, binanın sahipleri tapudaki hisseleri oranında arsa hissedarları olur. 

Bu aşamada arsa hissedarlarının çoğunluğunun onayı ile binanın kime, nasıl ve hangi paylaşımla yaptırılacağı Bina Ortak Karar Protokolü ile belirlenir. Bina Ortak Karar Protokolüne katılmayan hak sahiplerinin hisseleri, açık artırma ile diğer ortaklara satılır. 

Bina bu protokole göre yaptırılabilir. Bina yapımında Kentsel Dönüşüm Kredisinden yararlanılabilir. Bu kredi, 100bin lira tutarında 60 aya kadar geri ödemeli ve düşük faizli bir kredidir.

Sonuç olarak,

Kentsel Dönüşüm hakkında aklınıza takılan tüm soruları cevaplamak hazırız. Formu doldurduktan sonra sizlere ücretsiz keşif hizmetini en yakın sürede sunuyoruz. 

İzmir Bostanlı Kentsel Dönüşüm Süreçleri Nasıl İşler? 

Uzun yıllardır İzmir’in çeşitli bölgelerinde kentsel dönüşüm projelerini yöneten Ketenci İnşaat son yıllarda İzmir Karşıyaka Bostanlı bölgesinde kentsel dönüşüm projelerini başarıyla tamamlamaktadır.

Sizlerin de kentsel dönüşüm konusunda inşaat şirketlerine güven sorunu yaşadığınız biliyoruz,

Sorunların nitelikli çözümlerle konuşulduğu bir inşaat firması olduğumuzun garantisini verebiliriz. İş hukuki anlamında tarafların haklarını koruyan proje yönetimine hassasiyet gösteriyoruz.

Şeffaf, açık ve planlı bir kentsel dönüşüm yönetim süreci ile müşterilerimizin  memnuniyetine sağlıyoruz. 

İzmir Kentsel Dönüşüm alanında gelişmekte olan bir konumdadır. Bu süreçlerin en güvenilir ve hızlı şekilde yasalar dahilinde çözüm odaklı işlemesi için aşağıdaki Kentsel Dönüşüm sürecinin eksiksiz uygulanması gerekmektedir. 

Sizi Arayalım!

Projelerimiz hakkında detaylı bilgi almak veya sorularınız için formu doldurun, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.